Bara 15 veckor kvar till lön!

Hur skulle du klara dig om du fick vänta 15 veckor tills du får lön?

Det innebär att du börjar vänta idag den 30 juli och får din lön den 12 november. Det innebär 3,5 månad, nästan så det skulle kunna bli en bra julklapp ellerhur?

De flesta av oss skulle aldrig acceptera denna väntan och jag är extremt glad att jag har en arbetsgivare som punktligt betalar ut min lön. Men det är faktiskt detta som är verkligheten för dem som väntar på ersättning från Alfakassan idag. 14-15 veckor tar det från att de har mottagit din ansökan tills dess att du kan vänta dig ett beslut om du får a-kassa occh i så fall hur mycket.  Dessutom talar jag nu om väntetiden för dig som har lyckats med kraftinsatsen att skicka in alla papper komplett från börjar och att din arbetsgivare fylt i allt korrekt. Om inte så kan du räkna med ytterligare väntetid.

Man brukar klaga över Försäkringskassans 8 veckor för att handlägga ett bostadsbidrag.
Vad ska man säga om detta?
Någon som finner ord?

23000 nya brister i Socialförsäkringen

Över en natt ställs 15000 sjukskrivna människor utan ersättning. Sen väntar samma tillvaro för ytterligare 8000 personer under 2010. Det handlar om det nya sjukförsäkringssystemet. Det handlar om totalt 23000 människor.

Alliansen menar att man inte får glömma bort människor i sjukförsäkringssystemet. De har också hittat den billigaste lösningen - Man sparkar helt enkelt ut människorna från systemet. Det går ju inte att glömma någon som inte finns ellerhur?

Frågan som ställs till Patrik Hesselius, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet:

Är det inte ett misslyckande då att 15 000 människor blir utförsäkrade?

- Ja, att en del människor förlorar rätten till sjukpenning, det kan vara något som inträffar nästa år och som kan vara problem. Men vi får se vad som händer. Det är därför vi jobbar för att hitta en lösning.

Observera Patrik Hesselius svar: "något som inträffar nästa år och som KAN vara ett problem"

Nu börjar jag förstå Alliansens handlingsförlamning när politiskt sakkunniga på Socialdepartementet inte inser att 23000 människor utan pengar att försörja sig är ett problem. Det är definitivt inte så att alla kommer hitta sig ett jobb. Men glädjande nog så har Alliansen insett en liten del av problematiken och arbetar på en lösning som ska vara kopplad till a-kassan. Med andra ord så accepteras det på något sätt att dessa människor är sjuka och inte kan finna sig ett arbete de klarar av över nyårsnatten. 

Min fråga är då varför Alliansen väljer att ställa denna lösning kopplad till A-kassan? Vi haringen aning om hur lösningen är tänkt att se ut, om det ens blir någon. Men hur ska det bli med dem som inte uppfyller kraven för a-kassa? Där finns det ingen lösning på gång. Kanske socialen med försörjningsstöd?

Alliansen har ett rätt. Det är bra om man inte glömmer bort människor i sjukförsäkringen utan hjälper dem med rehabilitering och annat för att hitta tillbaka till arbetslivet. Men varför i hela världen börjar ni med att slänga ut människorna ur trygghetssystemen och sätter in hjälpen efteråt??? Det är en mattematik som rimmar illa för mig.


Lata chefer?

I ett flertal debatter på SN:s insändarsidor och på Internets debattsidor, bland annat genom Tommy Petterssons kritiserande insändare, har Oxelösund och andra kommuners chefer kritiserats hårt. Detta på ett sätt som får det att se ut som om de maktgalna cheferna förökat sig värre än den fruktade Svininfluensan och numera mest sitter och rullar tummarna och äter oxfilé hela dagarna. Självklart skulle detta också ske på skattebetalarnas bekostnad när de är på alla "onödiga" sammankomster.


Det som påståtts är som de flesta säkert förstår inte hela sanningen. Ingen har heller redovisat några siffror på den påstådda ökningen och relaterat den till ökning av övrig personal. Minst av allt har någon ökning beskrivits i relation till den ständigt ökande arbetsbörda cheferna fått.


Det är dags att alla chefer också får lite beröm för det arbete de utför. Kraven på statistik har ökat. Lika så kraven på samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Chefer har belastats med arbetsuppgifter som tidigare inte fanns och som syftar till att kommuner ska driva en kvalitetssäkrad verksamhet. Dessutom har personalen "på golvet" ofta talat om att cheferna inte finns i verksamheten, inte syns och inte backar upp. Det handlar till exempel om vårdpersonal som gör ett allt mer kvalitativt och kunskapsmässigt krävande arbete som kräver tydlig styrning och stöd från arbetsledningen. 


Anställningen som chef ska dock självklart inte vara en skyddad verkstad utan någon som helst översyn. I dagens tider med nerdragningar ska självklart även dessa chefstjänster ses över, något som den kommunala organisationen med all säkerhet har i åtanke oavsett kommun. Det är dock inte konstigt om antalet chefer har ökat.


Abort - Mannens beslut?

Det ska krävas ett godkännande från pappan innan en kvinna kan göra abort, enligt ett nytt amerikanskt lagförslag skriver Aftonbladet idag.

Vem har egentligen rätten att bestämma över det ofödda barnet? Kvinnan eller mannen? Kanske båda två?

Idag har mannen inga som helst rättigheter att bestämma, även i vår Svenska lagstiftning. Man hänvisar till att det är kvinnans kropp och kvinnan som ska bära barnet osv. Ja det är helt rätt. Det låter konstigt om en man ska kunna tvinga en kvinna att bära och föda ett barn. Men det låter lika fel om en kvinna tvingar en man att bli pappa för resten av sitt liv och det är så det kan fungera idag. Jag kan dock inte se att det skulle fungera på något annat sätt än att låta kvinnan ta beslutet.

Dessutom, hur vet man att killen som följer med tjejen till sjukhuset för abort är den rätta killen?
Det låter som ett omöjligt förslag, men tanken bakom den är god. Ett mer jämställt samhälle där könens beslutanderätt om blivande barn är lika stor.

Vi killar får helt enkelt lära oss vikten av kondomanvändning så länge vi inte litar på tjejen till 100%. Det finns exempel på tjejer som slutar äta p-piller och blir med barn utan killens vetskap men det vanligaste är nog trots allt rena misstag när barn blir till trots p-piller. Vill du skydda dig mot kvinnans enväldiga beslutsrätt - Använd kondom!

Anfall planeras 2010

Piratpartiet går nu ut och menar att de ska ställa upp i kommunvalet 2010, skriver Södermanlands nyheter idag. Piratpartiet har dock inte klart för sig vilka frågor de ska driva. De planerar i alla fall att driva frågan om att kommunerna ska byta ut datasystem mot billigare versioner med öppen källkod så att vem som helst kan ändra i programmet. Hoppas bara de har tänkt på att kolla upp hur integrationen med de hundratals specialprogram som används inom Sveriges kommuner om alla ska byta ut grunderna i datasystemen. Annars lär det nog bli dyrt i andra änden. 

Men piraterna har dessutom kommit underfund med att det lokalt inte räcker med en fråga utan att de kanske måste driva flera frågor! Ja det var ju tacksamt och mycket klokt att Piratpartiet lokalt i alla fall har insett att det finns flera frågor än datorer. Eller?

Det står i SN:
"- Men vi har pratat en del om skol- och sjukhusfrågor, säger Josefine Hammarling"

I papperstidningen står det endel kring att skolor idag har svårt att visa vissa saker i skolan, via datauppkoppling, på grund av upphovsrätten. Ja är det så konstigt? Hur var det där med alternativ och valfrihet? Om nu det är roligt att göra dessa saker gratis utan att få betalt för dem, varför har då ingen gjort det utan skolorna måste betala för att använda ett visst material? Återigen en fråga relaterad till data. Ska bli spännande att se vilka andra skolfrågor som Piratpartiet tycker är viktiga. Skolmiljö, lärartäthet, behöriga lärare och annat viktigt nämner inte Piratpartiet något om.

Det mest spännande av allt är ju ändå att se på vilket sätt som Piratpartiet har tänkt att driva vad de kallar "sjukhusfrågor"om de får plats i kommunen. Har piraterna hört talas om Landsting? Kanske?

Hoppas att Piratpartiet tar och skickar iväg sina ledare på en sommarkurs. Tror ni de hinner läsa in gymnasiets "Samhällskunskap A"  på en sommar? Förhoppningsvis tas det där upp lite om de grundläggande uppgifterna för kommuner, landsting och staten så de kan skilja på det inför formuleringen av partiprogrammet. .

Människa - Med rätt att skaffa barn?

Idag har mina tankar fallit på våra barn. Då framför allt barn som far illa på olika sätt i de familjer de lever i. Jag tänker just nu i detta inte främst på barn som utsätts för brott. Jag tänker på barn som växer upp med föräldrar som inte har förmågan att ta hand om och knyta an till sina barn eller som helt enkelt inte kan ge barnen den omvårdnad de behöver.

Idag utreds vi människor om lämpligheten innan vi får möjligheten att ta körkort, innan vi får arbeta med barn, innan vi får adoptera barn och innan vi på konstgjord väg får skaffa barn. Vår lämplighet utreds inför en lång rad med olika beslut eller förtroenden från samhällets sida.

Men det finns en sak som alla kan göra så länge vi är fertila. Alla tillåts att skaffa barn på naturlig väg.

Betänk att det bara är 50 år sedan vi hade tvångssterilisering i vårt land och relatera det till att vi idag inte har någon samhällelig kontroll över individens beslut att sätta barn till världen. Det är två ytterligheter som möts, båda får konsekvenser. I det första fallet är det främst de som inte kan bli, eller tillåts bli föräldrar som blir lidande. I det andra fallet är det barnen som blir lidande. Vilket är rätt? Vilket är fel? Finns det rätt och fel? Jag vet inte...

Jag vet att mina ord i denna text är kontroversiella men SJÄLVKLART skulle jag ALDRIG vilja tillbaka till tvångssteriliseringens tid. Men det är ett faktum att flera barn idag växer upp i familjer där det från början stod klart att det inte kommer fungera i längden. Flera barn omhändertas av socialtjänsten redan vid födseln, några lite senare. Dessa barn får växa upp placerade i fosterhem eller kanske i familjer som inte kan ge dem den omvårdnad och socialisering som ett barn faktiskt behöver. Återigen till två ytterligheter. Vad är bäst och minimerar lidandet om man får välja mellan att tvångssterilisera en människa eller att omhänderta människans barn omedelbart efter födseln? Återigen jag vill inte tillbaka till den tiden, absolut inte. Men finns det några möjliga alternativ till hur vi har det idag? P-piller i det kommunala dricksvattnet med speciellt flaskvatten till de som efter utredning bedöms som lämpliga föräldrar? Nej det skulle såklart inte fungera.

Jag vill med detta belysa problemet med barn som kommer till världen, där man på förhand vet att det är dömt att misslyckas. Men vad är egentligen ett misslyckande?

Har du lösningen?

Gratis eller inte?

Nu är diskussionen igång om vaccineringen mot svininfluensan, eller nya influensan, ska vara gratis eller inte. SKL kommer att gå ut med rekomendationer och det är sedan upp till landstingen att bestämma detta.

Här har vi ett ypperligt tillfälle för staten och alliansen att göra en insats. Men de kanske kommer stå handfallna som tidigare gällande det mesta som inte handlar om skattesänkningar?

Självklart ska staten gå in och bära en del av denna kostnad. Det har beskrivits i media att det kan gå så illa att halva befolkningen kommer insjukna i influensan om inte vaccineringen kommer igång i tid. För detta behövs självklart vaccinet, men också en ordentlig apparat för att hinna med all denna vaccinering. Det kostar, det kostar en hel del.

Men ärligt talat, vad kostar inte sjukskrivningar? Vad kostar det inte samhället när de som inte insjuknat tvingas arbeta dubbelt för att hålla igång sjukvården och andra sociala inrättningar. Det finns troligen inte tillräckliga pengar för landstingen att spara på att bekosta gratis vaccinering så de kommer med all säkerhet tänka ekonomiskt. De flesta som blir sjuka kommer klara sig själva utan vård. Kostnaden kommer till stor del ligga på arbetsgivare och samhället i form av sjuklöner och övertidsersättningar till de som håller sig friska.

Det har uttalats åsikter om att 300kr inte är mycket pengar. "Alla har råd med det". Men 300kr gånger några familjemedlemar blir mycket pengar. Sen har vi en klassfråga också. Hur kommer socialtjänsten se på detta för gruppen som har försörjningsstöd? Vi talar inte om en "vanlig" influensa utan en där massvaccinering ska göras. Men nödvändigt är det ju inte... Bistånd till vaccinering är inte troligt att socialtjänsten kommer gå med på.

Vi talar inte om en förkylning. Vi talar om en influensa som kan komma att slå ut halva vår befolkning. Kostnaden kommer drabba samhället med staten i spetsen. Då vore det en god idé om också staten agerade för att "försäkra" sig mot kostnaderna som kan uppstå. Men agerandet måste ske nu för att landstingen ska hinna planera och organisera så bra som möjligt. Du har en chans nu Reinfelt, tar du den?

Mer argument för en gratis vaccinering finns på DN:s debattsida

Vem är allmänhet?

SN:s nätsida pågår en diskussion om vem som ska få ställa frågor vid kommunfullmäktiges frågestund för allmänheten. En överväldigande majoritet har beslutat att "politiskt valda representanter i fullmäktige, styrelser och nämnder" inte längre ska räknas till allmänheten vid frågestunden och därmed inte ha rätt att ställa frågor.

Benita Wikström (S) menar att  avsikten var att förstärka allmänhetens möljigheter och ge dem "ensamrätt" till allmänhetens frågestund. Detta ställer sig nu MP emot och överklagar beslutet till Länsrätten.

Jag skrev själv ett inlägg där jag stöttar beslutet och fick snabbt det helt otroliga svaret att "jag slickar uppåt och sparkar nedåt". Att värna om allmänhetens rätt att nyttja tiden för att få möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige, hur kan det vara att sparka nedåt? Hur kan det vara "att slicka uppåt" när jag stöttar ett beslut som är fattat med majoritet från vänster till höger, med en lucka i mitten då för MP. Spännande tankar...

Min åsikt är dock klar i detta. En politiker, en person som genom sin partitillhörighet fått ett uppdrag i kommunala nämnder eller styrelser, bör inte ta upp tid som är vikt till allmänheten. En person med den ställningen ska driva sina frågor inom sitt parti och låta dem som är valda representanter för partiet driva frågan i exempelvis kommunfullmäktige.
 
Fungerar det inte så inom Oxelösunds Miljöparti att de valda politikerna talar med varandra?
Går det inte att driva en fråga inom partiet, där kanalerna och möjligheterna att påverka borde vara stora?
Skrämmande i så fall!

Nu är det bara att invänta Länsrättens dom, om beslutet strider mot kommunallagen.
Får Miljöpartisterna Björn Johansson och Gunnar Söderberg rätt?

Varsel

Nu har Oxelösunds kommun lagt ett varsel på 45 anställda. Ganska många i en kommun med 12000 invånare och en konsekvens av den ekonomiska krisen. Det står lite om det i Södermanlands nyheter idag men inga kommentarer från oppositionen finns. Återstår att se dagarna frammåt hur det blir med den saken. Antar att det kommer endel till SN:s insändarsida också de närmsta dagarna med tanke på kommunens tidigare beslut om att höja skatten med 80 öre.

Tyvärr är detta konsekvenser av en blå politik. Självklart är det inte Alliansens fel att vi är inne i en global ekonomisk kris, men Alliansregeringens hantering av krisen är under all kritik. Vi pratar nu om en ungdomsarbetslöshet mellan 25-30%. Detta sker samtidigt som fler jobb försvinner och regeringens satsningar begränsas i det stora hela till skattesänkningar för de som har mest.

Jag tänker på er som nu går i ovisshet om framtiden med stora risker att förlora ert arbete. Det är inte vad jag vill, det är inte vad Socialdemokratin vill. Men det finns inte pengar...
Tror det finns anledning att återkomma till ämnet.

Snart är det val igen!

Vi har för inte alls länge sedan haft ett viktigt val i Sverige. Valdeltagandet blev högre än väntat men ändå skrämmande lågt. I september i år sker det val som engagerar svenska folket minst. Valet till Svenska kyrkan. I år hoppas jag dock på ökat valdeltagande. Det är nämligen en rad viktiga frågor som kommer avgöras under den kommande mandatperioden.


Socialdemokraterna vill ge människan frihet inom kyrkan. Frihet att besöka kyrkor som hålls öppna för alla och som hålls välvårdade. Frihet handlar också om rätten att gifta sig med den man vill. Riksdagen har beslutat om att begreppet äktenskap ska vara könsneutralt. Kyrkan har fortfarande den processen framför sig och det finns partier som hårt arbetar mot att kyrkan ska välkomna samkönade par att ingå äktenskap. Här har samhället tagit ett stort steg, nu är det viktigt att vi får med Svenska kyrkan på samma linje och öppnar kyrkorna för alla oavsett könssammansättning i parförhållandet!

Kyrkan gör idag ett mycket bra socialt arbete. Bland annat så finns kyrkans diakoniverksamhet som ett alternativ till övriga samhällets stödinsatser och hjälper människor i kris och nöd. Kyrkan hjälper här människor att hitta tillbaka till ett värdigt liv, ett liv i frihet. Jag är stolt över Svenska kyrkan. Jag är inte flitig besökare men jag vet att kyrkan finns där när jag vill, när jag behöver den. Den dag vi behöver kyrkan, är kyrkan värdefull för mig och dig, i vår vardag. Men det finns mycket mer att göra och kyrkan har stor potential och stora möjligheter.

I höst är det dags att välja väg även inom kyrkan. Socialdemokratin står för frihet, lika värde och lika rättigheter för alla. Detsamma gäller inom kyrkans värld. Värna vår kyrka genom att lägga din röst på Socialdemokratin. Våga rösta, ägna några minuter av ditt liv till att rösta. Kyrkan kan låta som en oviktig sak men den är faktiskt en grundläggande del i vårt samhälle.


Dags för förändring!

Nu äntligen finns min blogg med ett nytt namn och med en snygg design. Tack Sanne Holling för all din hjälp med design av min blogg!  

Besök min gamla blogg för lite historik. Några inlägg som kanske fortfarande är aktuella kommer jag säkert kopiera in hit men resten finner ni där. De senaste tiden har det blivit dåligt med uppdateringar och inlägg från mig men det kommer det bli ändring på nu!

Hoppas ni ska få många tankar genom det jag skriver.
Jag ser fram emot era kommentarer och diskussioner! 
RSS 2.0