Centerpartist vill att du röstar rött!

Den i Oxelösund lokala Centerpartisten Bo Höglander har i ett blogginlägg och efterföljande svarsinlägg gett sin syn på vad demokrati är och förespråkar maktskifte som något nödvändigt för demokratin. Han menar att "detta kännetecken har tryckts tillbaka" och syftar då på att väljarna i Oxelösund har valt en röd majoritet under många år. Han menar att enbart det faktum att de röda har styrt under många år, är en anledning att rösta blått.

Detta har såklart ifrågasatts i kommentarer. Vad menar Bo Höglander egentligen? Är demokratin i Oxelösund satt ur spel? Bo Höglander har fått en rak fråga på om han skulle förespråka samma maktskifte även i en kommun som styrts med en blå majoritet.

Bo Höglander svarar då följande:
Min poäng i det första inlägget om demokratins signum var att demokratin mår bra av maktskiften då och då. Jag kan nu lägga till - oavsett tidigare majoritet. (Läsaren undrar om jag skulle förespråka samma sak i kommuner med blått styre).

Tänk på det ni som bor i kommuner som styrts av en Blå allians:
Centerpartiets representant vill att ni för demokratins skull röstar rött!


Jag vet...
Man tappar hakan...

Jag trodde man skulle rösta efter vilken ideologi man har och hur man vill att vårt samhälle ska se ut?

Löser generationsboende allt?

Dag Bergentoft uttalar sig i SN den 5 augusti 2010 och beskriver där generationsboende som en av de viktigaste framtidsfrågorna för Oxelösunds äldre invånare.

Är generationsboende ­Alliansens, Moderaternas eller kanske Dag Bergentofts egen idé? Är det Alliansens avsikt att Oxelösunds äldre i framtiden ska få sitt vårdbehov tillgodosett av barn och anhöriga? Kanske är det ett uttryck av blå spariver utan en tanke på det kommunala ansvaret?
Dagens ungdomar och medelålders personer vill sällan vårda sina gamla föräldrar. De vill ha föräldrar som mår bra i ett tryggt och socialt boende där föräldrarna kan leva ett eget aktivt liv. Dag Bergentoft vill genom generationsboende ta oss tillbaka i tiden, det vill jag inte kalla utveckling.

Vi Socialdemokrater vill istället göra satsningar på att underlätta för våra äldre att bo kvar i sitt hem genom en välutvecklad hemtjänst och stark hemsjukvård tillsammans med en utveckling av bostadsbeståndet i form av installation av bland annat hissar.

Vi Socialdemokrater vill ­också satsa på ett trygghetsboende där äldre kan bo med nära och trygga insatser.

Vi Socialdemokrater vill ­också trygga tillgången på ­platser inom särskilda boenden där vi ser ett ökande behov.

Detta ger inte bara valfrihet för våra äldre. Det ger också möjligheter till ett tryggt, socialt och aktivt liv i Möjligheternas Oxelösund!

(publicerad insändare i SN 2010-08-13)


Hur spenderar de fattiga sina pengar egentligen?

Det är ett faktum att de stora skattesänkningarna gått till människor som redan har det gott ställt. Vi behöver inte orda om det är till"vanliga löntagare" eller "höginkomsttagare" i detta läge. Vi kan alla vara överens om att de som tjänar sina pengar genom arbete generellt sett har det bra mycket bättre ställt än de som har sin försörjning genom välfärdssystemen. Nu ska jag ifrågasätta en helt annan sak:
 
Nämligen att dessa skattesänkningspengar anses få fart på sverige genom att de spenderas och därmed skulle det skapas jobb i sverige som genererar mer inkomster för ytterligare skattesänkningar osv.
 
Låt säga att svenska folkets arbetande människor genom skattesänkningarna får 100 miljarder mer att spendera. Detta bekostas genom försämringar i diverse olika välfärdssystem, dit pengarna istället skulle kunna gått och därmed bidragit till att minska barnfattigdomen, underlätta för våra ensamstående mammor med små barn eller kanske för att genom bättre bostadstillägg ge en lite bättre inkomstnivå för våra sjuka och arbetslösa.
 
På vilket sätt ger dessa pengar mer fart på Sverige om de spenderas av löntagare som redan har det förhållandevis bra?

På vilket sätt skulle dessa pengar försämra farten på Sveriges utveckling om de spenderades av de som har det sämst?
 
I mitt huvud går inte ekvationen ihop!
 
Vi röda vill satsa på de i vårt samhälle som har det sämst istället för skattesänkningar till de som redan har det bra. Barnfattigdomen i Sverige har ökat med 50% under åren 2006-2008.
 
Det är dags för förändring nu!

Vi är fler än ni tror!

Alliansen vill se en förnyelse i Oxelösundspolitiken. De har i flera inlägg anmärkt på Socialdemokraterna och menar att det inte räcker med ett nytt förstanamn. De menar att det krävs ett nytt styre för att det ska komma in nya politiker.

Jag förstår inte Alliansens sätt att räkna när de påstår att Socialdemokraterna bara byter förstanamnet.

På Socialdemokraternas lista för valet till kommunfullmäktige finns det sex nya namn bland de 15 första namnen och alla har de en rimlig chans till att bli invalda den 19 september. Jag är ett av de namnen. Varför sorterar ni bort mig?

RSS 2.0