Splittrad opposition!

I SN den 30 december 2009 gjordes en artikel med ett utspel av (M) och (MP) där de vill måla upp en bild av hur ärendet hanterats. Rubriken sattes av SN till "Tvist om husbyggare i Oxelösund". Det finns en annan bild av sanningen, en splittrad opposition och märkliga ifrågasättanden som borde ha kunnat skapa ännu större och smaskigare rubriker om SN valt att vända sin skrivning åt det andra hållet.

Stenvikshöjden har varit ute på markanvisningstävling. Som grund för den gjordes en mycket grundlig genomgång av området och närområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gjorde underlaget till tävlingen. Nämnden bestämde alltså vad och hur området skulle gestaltas, med de krav och möjligheter som finns.

Det enda företag, av de som lämnat in förslag, som tillgodosett i princip allt som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävde i underlaget för Stenvikshöjden, var det lilla företaget från Nyköping.

Företaget har självklart kontrollerats. De är dubbelAA - ratade. Företaget har inga anmärkningar hos kreditföretaget UC. De har gjort tre tidigare byggnationer utan anmärkningar.

Företaget vill igång så snabbt som möjligt men nästa Kommunstyrelsemöte är egentligen i februari. Oxelösund ska vara en företagsvänlig kommun. För att svara upp till detta lades ett extra KS före jul, för att snabba på processen.

Det enda som händer nu är att företaget ska börja göra en detaljplan, de tar hela kostnaden för detta arbete. Under tiden som företaget tar fram detaljplanen, som ska ut på samråd och utställning, jobbar kommunens tjänstemän fram ett exploateringsavtal, som reglerar köp av mark och när och hur byggnationen ska ske.

Om det skulle visa sig att företaget inte har muskler att bygga så har vi inte förlorat något. Vi har fått en detaljplan och ett annat företag kan naturligtvis bygga området enlligt den framtagna detaljplanen.

Dessutom är det inte hela oppositionen som "rasar"

I Oxelösunds Kommunstyrelse finns det mandat från S,V,MP,M och FP. Det är M + MP som i vanlig ordning har reserverat sig och ifrågasätter.

Någon som undrar vad (FP) tycker?
De har inte reserverat sig så oppositionen är splittrad!

Det skulle vara trevligt att höra varför M + MP anser att storleken har betydelse?
Varför ska inte det lilla lokala företaget få uppdraget när de har lämnat det bästa förslaget och dessutom gör en detaljplan utan kostnad för kommunen? Hur var det där med ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi och en fri marknad?


Fisen

Det är inte ofta jag kopierar hela stycken från andra bloggar men nu kan jag faktiskt inte låta bli. Bjuder på en rolig historia som är publicerad av Björn Andersson. Eller är det kanske ingen historia?

Efter en konferens satt kirurgerna i baren och drack. När det började bli onyktra kom de in på deras största triumfer. Tysken sa: vi fick in en kille som klämt sig i en tryckpress. Allt som var kvar var lillfingret. Vårt lag lyckades göra en ny hand, arm och kropp. Så när han tillslut gick till jobbet var han så effektiv att han gjorde 5 personer arbetslösa. Det är väl ingenting sa en Amerikansk kirurg.  Vi hade en arbetare som fastnade i en kärnreaktor. Allt som var kvar var håret. Vi gjorde en helt ny kropp och skickade honom på arbete. Han gjorde 50 personer arbetslösa. Den svenske kirurgen tog till orda; en dag då jag var ute så kände jag lukten av en fis. Jag tog fisen till jobbet och släppte den på bordet. Vi byggde in fisen i ett rövhål, byggde skinkor, satte fast en kropp och tillslut blev det en man. Vi döpte honom till Fredrik Reinfeldt o han har tamejfan snart gjort ett helt land arbetslöst.


Gör om, gör rätt!

Sjukförsäkringen har diskuterats i omgångar fram och tillbaka. Oavsett partifärg har vi tror jag, varit ganska överens om att som det har varit har det inte varit bra. Det står helt klart att människor har varit lämnade åt sitt öde i många fall och självklart ska det inte vara så.

Dock har Alliansens lapptäcke till sjukförsäkring passerat alla gränser till vad som kan accepteras. Man sätter lagar i verket trots att de ifrågasätts från mängder med remissinstanser. Man skapar en oro utan dess like för tiotusentals människor. Människor som framför allt behöver stöd och hjälp att hitta vägen tillbaka till arbetslivet.

Vad gör då regeringen med M i spetsen? Jo de skickar ut människor i ovisshet. Idag menar de att alla ska få sin omtalade aktivitetsstöd i slutet på januari. Visst låter det bra? Derssutom ska alla som inte klarar av att arbeta få komma tillbaka till sjukförsäkringen igen. Efter tre månader...

Min fråga är varför skickar man ut uppenbart sjuka människor ur sjukförsäkringen för att sedan under tre månader pröva arbetsförmågan för att sedan "släppa in dem" igen?

Borde inte det rimliga i detta vara att man får utreda arbetsförmågan medans man fortfarande finns i sjukförsäkringssystemet? Jag förstår inte tanken, men vem gör det?

Ge din gåva!

Under valåret 2006 fick Moderaterna 30 miljoner kr från hemliga givare. Det var nästan åtta gånger mer än vad de övriga partierna samlade in – tillsammans. Moderaternas politik gillas av några med mycket pengar, därför kan de få stora summor med insamlade pengar.

Det finns en skillnad - Vi Socialdemokrater är många fler. Vi vill skapa ett möjligheternas land för alla. Vi sätter jobben först. Full sysselsättning är målet. Men det är upp till oss, vi kan inte förlita oss på någon annan.

Det här är en möjlighet för dig som är Socialdemokrat i Oxelösund (eller av annan anledning vill stötta gruppen) att ge en gåva. Vi ska väl inte vara sämre än de andra städerna med egna insamlingsgrupper?

Här är några exempel på vad din gåva räcker till:
- 100 kr gör att vi kan ringa 10 samtal eller skicka 15 direktbrev till väljare.
- 200 kr bidrar till 20 valaffischer i slutspurten.
- 500 kr ger oss 100 extra knappar att dela ut.
- 1000 kr räcker till 4 reklaminslag i radio.

Hjälp oss att sprida vårt budskap och den Socialdemokratiska politiken!

Ge din gåva genom att klicka på biden nedan!


Utfallet blev jämt upp

Alliansen har klagat högt över skattehöjningen som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt gör. Försvaret är bland annat förlusten av intäkter, som alliansregeringen medverkar till i hög grad.

Vid närmare granskning av skattetabellerna för 2010 framträder att:

Lön på 15 000kr ger +55kr i kassan efter nyår
Lön på 19 000kr ger +57kr i kassan efter nyår

För mig personligen så får jag under kommande år 3kr mer efter skatt.


Det har talats om hur Oxelösundarna kommer tappa tusentals kronor.
Så blir alltså inte fallet när dagens faktiska kronor jämförs med januari månads faktiska kronor. Vår kommunala skattehöjning går ungefär jämt upp med den statliga skattesänkningen.


De tar min frihet ifrån mig, bit för bit

Alliansen med Moderaterna i spetsen trummar ut sitt budskap om att de för en politik som skapar frihet. Det låter ju jättebra, ellerhur?

Jag känner mig fri när jag vet att det finns ett trygghetssystem som fångar upp mig om jag blir sjuk eller skadar mig. Jag känner mig fri när jag vet att det finns system som hjälper de som är svagast i samhället, de som inte riktigt kan ta det ansvar som de allra flesta av oss kan. Jag känner mig fri när jag vet att alla människor oavsett vart vi bor, hur vi ser ut och vilka olika läggningar vi har, kan få samma grundläggande trygghet att bygga upp våra liv på. Jag känner mig fri när jag vet att alla barn får samma grundläggande möjligheter till en trygg och säker uppväxt. Jag känner mig fri när jag vet att den dag jag blir gammal, finns det fortfarande något som kallas skälig levnadsnivå och är en rättighet för mig och alla andra.

Alliansen menar att deras politik skapar frihet, men vad har de gjort mer än skattesänkningar och rader av försämringar av våra välfärdssystem?

En trygg och stabil frihet kan aldrig någonsin köpas för pengar.

Jag har fått några kronor i skattesänkning av Alliansen.

Men min frihet tar de ifrån mig, bit för bit.


Politisk Krigsförklaring?

Miljöpartiet i Oxelösund kritiserar i ett inlägg i SN den 7 december 2009 överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gällande skattehöjning med 80 öre. Björn Johansson (MP) och Gunnar Söderberg (MP) fortsätter med sitt mantra om misskötsamhet av kommunens ekonomi och går nu så långt i sina konspirationsteorier att de menar att skattehöjningen skulle vara ett sätt för Socialdemokraterna att köpa tystnad från Vänsterpartiet. De uttrycker till och med ord som ”Politisk krigsförklaring”.

Konspirationsteorin är fullständigt löjlig och köpt tystnad är självklart inte sanningen. Verkligheten innebär att vi har en gemensam strategi och gemensamma ställningstaganden där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans arbetar för att skapa rimliga förutsättningar till bland annat en trygg och säker uppväxt för våra barn, ett värdigt åldrande för Oxelösunds invånare och inte minst en budget i balans för långsiktig trygghet.

Miljöpartiets egen budget är i stora drag en kopia av den som antagits med stöd av S och V. Det finns exempel på bra satsningar även i MP:s budget. Dock saknas skattehöjningen i MP:s budget. Miljöpartiet talar också om att de har en budget i balans, vilket i realiteten handlar om att den byggs upp av ett antal antaganden och förhoppningar om besparingar genom citat ”Neddragning av sektorer med överkostnader i relation till omvärlden”. Vilka sektorer som ska minskas och i vilken omfattning redovisas inte. Men precis som Alliansen vill man finansiera med kommande besparingar.

Sammantaget innebär detta stora risker för Oxelösunds ekonomi. Miljöpartiet avser att göra av med pengar som inte finns och bygger hela idén på antaganden om besparingar. Vi socialdemokrater kommer aldrig att ställa upp på ofinansierade lösningar där inte besparingar först visar sig ge den effekt som efterfrågats. Det är först då pengarna faktiskt finns att satsa.

Det finns inga anledningar att tala om någon skenande ekonomi. Verksamheterna inom Oxelösunds kommun har under 2009 genomgått förändringar och besparingar som för innevarande år beräknas ge en budget i balans och förhoppningsvis även ett visst överskott. Anställda och politiker har gjort ett hårt arbete som också har gett resultat. Självklart kommer alla delar av verksamheterna fortsätta att göra de förändringar och effektiviseringar som är möjliga. Inom socialdemokraterna väljer vi dock att se helheten och ta hänsyn till de lokala förutsättningar som råder i Oxelösund, inte enbart blint ställa upp oss i leden där kostnader och kvalité jämförs i fyrkantiga lådor. Nu skapar vi utrymme för sans och balans, vi satsar inom viktiga områden och vi klarar ett överskott för att kunna hantera kommande pensioner och investeringar. Med skattehöjningen kommer Oxelösund så när som på en tioöring ha samma skattesats som Eskilstuna, Gnesta och Katrineholm. Det är inte vad vi vill kalla politisk krigsförklaring, det är att ta ansvar.
RSS 2.0