Om bloggen

Nu är det ett bra tag sedan jag har uppdaterat denna blogg. Jag bloggar nämligen numera på www.sn.se/partibloggar/oxelosunds och min energi har därför mest riktats dit. Efter frågor så tänkte jag nu i alla fall att inläggen jag skriver kommer hamna i båda bloggarna och kanske du också kan få se några lite fler rent personliga åsikter i denna personliga blogg.

Det finns något viktigare än valfläsk!

Vi är mitt uppe i en intensiv valrörelse. Det är jämt och osäkert vad folkets utslag kommer bli på riksplanet. I många lokala val är det samma sak. I Oxelösund hoppas och tror jag på en röd valseger, något annat vore katastrof.

Det finns en sak jag saknar i valrörelsen

Jag saknar diskussionerna om ideologin. Vi Socialdemokrater behöver lyfta fram vår ideologi. Starkt och högt! Jag är en löntagare och jag tjänar bra med min lön som Biträdande Verksamhetschef. Jag har fått en del pengar extra sedan förra valet genom alliansregeringen. Det är många med mig som fått det. Men vad innebär detta? Eftersom jag fått mer, vem har fått mindre?


Vår Socialdemokratiska ideologi bygger på solidaritet och rättvisa. Vi tror på ett samhälle där alla människor får samma chans i livet. Där man kan få flera chanser i livet. För att alla ska få samma chanser i livet krävs det trygghetssystem och försäkringssystem som fångar upp de som är påväg att falla ur, och som lyfter upp de som inte föds med de allra bästa förutsättningarna.


Vi behöver en a-kassa som är stark, som människor kan leva ett liv även mellan arbeten. Centerns rent kränkande reklam "Jag vill lyfta akassa som pappa, när jag blir stor" är helt missvisande. Är det någon som tror att människor VILL leva på bidrag? Jag tror att det finns drivkrafter inom oss som driver oss mot arbete där det alltis finns mer pengar och tjäna samtidigt som vi får en social samvaro och tillhörighet. En stark a-kassa ger människor möjligheter att förändra och ta sig vidare i livet. Samma sak gäller för en trygg och säker sjukförsäkring.


Vad tror ni händer när ersättningsnivåer sänks? Det lecder till att människor tar vilket jobb som helst till vilken lön som helst. Det blir en djungelns lag, en arbetsmarknad där arbetarna står med mössan i handen och bjuder under varandra i löneförhandlingen med chefen. Detta leder till ökade klyftor. Klyftor som vi redan idag har märkt av genom en fördublad barnfattigdom. Genom drastiskt ökande socialbidrag. Får utvecklingen fortsätta där anställningsvillkoren görs allt mer otrygga, utbildningsinsatserna allt färre och ersättningsnivåerna allt lägre ökar klyftorna.


Åter till skattesänkningarna. Jag har blivit rikare. Det finns dock de med höga inkomster, stora villor och förmögenheter som tjänat många gånger mer än vad jag har gjort på skattesänkningarna. Det är klart att någon får betala. Det är de som idag är svaga som får betala. Liksom våra barn och barnbarn. De kommer, om utvecklingen får fortsätta, växa upp i ett Svergie där deras chanser beror på vilka förutsättningar de är födda med.


Röstar du på alliansen för de extra kronor du fått i skattesänkning?

Se till att spara kronorna i madrassen. Du vet aldrig om ditt företag lägger ner verksamheten och du blir arbetslös. De kronorna behövs om inte du vill stå där på knä med mössan i handen och vädja till arbetsgivaren.


Se till att spara kronorna i madrassen. Du vet aldrig om du råkar ut för en olycka och kanske inte kan fortsätta ditt arbete du har idag. Då kommer du behöva dem, inte för att få en guldkant på tillvaron utan för att inte behöva flytta från hus och hem.


Se till att spara kronorna i madrassen. Du vet aldrig vad som händer med ditt barn. De kommer behövas för utbildning, vård och hälsa mm.


Eller också röstar du rött för ett solidariskt samhälle där alla betalar efter förmåga och får stöd och hjälp efter behov. Ett samhälle där alla ges lika förutsättningar till en skälig levnadsnivå.


Vad vågar du chansa/riskera?

Vad väljer du?


Centerpartist vill att du röstar rött!

Den i Oxelösund lokala Centerpartisten Bo Höglander har i ett blogginlägg och efterföljande svarsinlägg gett sin syn på vad demokrati är och förespråkar maktskifte som något nödvändigt för demokratin. Han menar att "detta kännetecken har tryckts tillbaka" och syftar då på att väljarna i Oxelösund har valt en röd majoritet under många år. Han menar att enbart det faktum att de röda har styrt under många år, är en anledning att rösta blått.

Detta har såklart ifrågasatts i kommentarer. Vad menar Bo Höglander egentligen? Är demokratin i Oxelösund satt ur spel? Bo Höglander har fått en rak fråga på om han skulle förespråka samma maktskifte även i en kommun som styrts med en blå majoritet.

Bo Höglander svarar då följande:
Min poäng i det första inlägget om demokratins signum var att demokratin mår bra av maktskiften då och då. Jag kan nu lägga till - oavsett tidigare majoritet. (Läsaren undrar om jag skulle förespråka samma sak i kommuner med blått styre).

Tänk på det ni som bor i kommuner som styrts av en Blå allians:
Centerpartiets representant vill att ni för demokratins skull röstar rött!


Jag vet...
Man tappar hakan...

Jag trodde man skulle rösta efter vilken ideologi man har och hur man vill att vårt samhälle ska se ut?

Löser generationsboende allt?

Dag Bergentoft uttalar sig i SN den 5 augusti 2010 och beskriver där generationsboende som en av de viktigaste framtidsfrågorna för Oxelösunds äldre invånare.

Är generationsboende ­Alliansens, Moderaternas eller kanske Dag Bergentofts egen idé? Är det Alliansens avsikt att Oxelösunds äldre i framtiden ska få sitt vårdbehov tillgodosett av barn och anhöriga? Kanske är det ett uttryck av blå spariver utan en tanke på det kommunala ansvaret?
Dagens ungdomar och medelålders personer vill sällan vårda sina gamla föräldrar. De vill ha föräldrar som mår bra i ett tryggt och socialt boende där föräldrarna kan leva ett eget aktivt liv. Dag Bergentoft vill genom generationsboende ta oss tillbaka i tiden, det vill jag inte kalla utveckling.

Vi Socialdemokrater vill istället göra satsningar på att underlätta för våra äldre att bo kvar i sitt hem genom en välutvecklad hemtjänst och stark hemsjukvård tillsammans med en utveckling av bostadsbeståndet i form av installation av bland annat hissar.

Vi Socialdemokrater vill ­också satsa på ett trygghetsboende där äldre kan bo med nära och trygga insatser.

Vi Socialdemokrater vill ­också trygga tillgången på ­platser inom särskilda boenden där vi ser ett ökande behov.

Detta ger inte bara valfrihet för våra äldre. Det ger också möjligheter till ett tryggt, socialt och aktivt liv i Möjligheternas Oxelösund!

(publicerad insändare i SN 2010-08-13)


Hur spenderar de fattiga sina pengar egentligen?

Det är ett faktum att de stora skattesänkningarna gått till människor som redan har det gott ställt. Vi behöver inte orda om det är till"vanliga löntagare" eller "höginkomsttagare" i detta läge. Vi kan alla vara överens om att de som tjänar sina pengar genom arbete generellt sett har det bra mycket bättre ställt än de som har sin försörjning genom välfärdssystemen. Nu ska jag ifrågasätta en helt annan sak:
 
Nämligen att dessa skattesänkningspengar anses få fart på sverige genom att de spenderas och därmed skulle det skapas jobb i sverige som genererar mer inkomster för ytterligare skattesänkningar osv.
 
Låt säga att svenska folkets arbetande människor genom skattesänkningarna får 100 miljarder mer att spendera. Detta bekostas genom försämringar i diverse olika välfärdssystem, dit pengarna istället skulle kunna gått och därmed bidragit till att minska barnfattigdomen, underlätta för våra ensamstående mammor med små barn eller kanske för att genom bättre bostadstillägg ge en lite bättre inkomstnivå för våra sjuka och arbetslösa.
 
På vilket sätt ger dessa pengar mer fart på Sverige om de spenderas av löntagare som redan har det förhållandevis bra?

På vilket sätt skulle dessa pengar försämra farten på Sveriges utveckling om de spenderades av de som har det sämst?
 
I mitt huvud går inte ekvationen ihop!
 
Vi röda vill satsa på de i vårt samhälle som har det sämst istället för skattesänkningar till de som redan har det bra. Barnfattigdomen i Sverige har ökat med 50% under åren 2006-2008.
 
Det är dags för förändring nu!

Vi är fler än ni tror!

Alliansen vill se en förnyelse i Oxelösundspolitiken. De har i flera inlägg anmärkt på Socialdemokraterna och menar att det inte räcker med ett nytt förstanamn. De menar att det krävs ett nytt styre för att det ska komma in nya politiker.

Jag förstår inte Alliansens sätt att räkna när de påstår att Socialdemokraterna bara byter förstanamnet.

På Socialdemokraternas lista för valet till kommunfullmäktige finns det sex nya namn bland de 15 första namnen och alla har de en rimlig chans till att bli invalda den 19 september. Jag är ett av de namnen. Varför sorterar ni bort mig?


Möjligheternas Oxelösund

Utdrag från Möjligheternas Oxelösund - Valprogram 2010


Vårt Oxelösund skall präglas av människor som känner sig delaktiga, uppmärksammade och uppmuntrade att ta del av dessa möjligheter, på sina egna villkor.


I vårt Oxelösund skall varje barn få en bra start i livet. En trygg och säker miljö ger Oxelösunds barn och unga den start i livet som alla skall ha rätt till. En ständig utveckling av våra verksamheter tillsammans med satsningar på attraktivt boende i trygga områden, det vill vi Socialdemokrater fortsätta arbeta för.


Oxelösund skall vara en kommun för hela livet. En plats där både uppväxt och ålderdom är något att se fram emot.


Oxelösund skall vara en möjligheternas kommun för alla. Individens möjligheter skall inte begränsas av bakgrund eller storlek på plånboken. Alla människors lika värde skall ligga till grund för en politik som stöttar och tryggar framtiden för alla invånare i Oxelösund.


Det gör Oxelösund starkt!


Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla möjligheternas Oxelösund, till en stad där alla kan leva ett rikare liv.


Vill Du vara med?


Måste låginkomsttagare flytta?

Det har varit stora diskussioner om de Rödgrönas överenskommelse om fastighetsskatten. Idag beskattas alla på samma sätt oavsett om det är ett radhus i Oxelösund eller en lyxvilla i Danderyd. De Rödgrönas överenskommelse går ut på att fastigheter taxerade över 4,5 miljoner ska få betala mer.

Visst kan det slå mot exempelvis pensionärer men som tur är har självklart detta beaktats och en begränsningsreleg finns om att max 4% av inkomsten ska betalas i fastighetsskatt.

En nyhet som inte media talar om är den sänkning som låginkomsttagare får som inte är pensionärer.
Idag finns ingen begränsningsregel för icke pensionärer utan en ägare till en villa taxerad till 1,5 miljoner betalar de 6000kr i skatt oavsett inkomst.

De Rödgröna har en överenskommelse om ny fastighetsskatt som kommer bli mer rättvis där de med högt taxerade fastigheter och höga inkomster betalar mer.

De Rödgröna har en överenskommelse om ny fastighetsskatt som kommer bli mer rättvis där de med låga inkomster genom begränsningsregeln aldrig betalar full skatt utan istället kommer få en skattesänkning.

Överenskommelsen om fastighetsskatten gör att den som har lite kommer betala mindre och den som har mer kommer få betala lite mer. Det är solidaritet, rättvisa och jämstäldhet.

Blommor eller mediciner?

När vår regering fattade sitt enligt mig fullständigt vansinniga beslut om att sälja ut våra apotek lovades guld och gröna skogar till oss konsumenter. Bland annat lovades det att servicen skulle bli bättre och öppettiderna längre. Hur har det blivit här i Oxelösund?

Exempel 1
En medicin finns inte på apoteket. Ja sånt kan hända... Men finns den i Nyköping? Det är ju så enkelt att åka dit! På vilket apotek finns den i så fall? Denna ganska vanliga fråga kunde den trevliga personalen, då anställda av det statliga bolaget, alltid svara på. Nu efter utförsäljningen är svaret "Det kan vi inte se". Tyvärr så vill inte en företagare rekomendera sin konkurent...

Bättre service? På vilket sätt då Reinfelt?

Exempel 2
Jag tog en sväng ner till Oxelösunds centrum en helt vanlig lördagoch klockan hade paserat lunch. Min tanke var att smita in på apoteket och egentligen skulle jag köpa blommor till min syster som fyllde år men det konstaterade jag skulle få bli på ICA eftersom klockan nog var för mycket. Smått förvånad återvänder jag hem en stund senare efter att ha mötts av ett stängt och svart apotek men blommor till min syster fick jag med mig från vår fina blomsterhandel! Till och med blomsterhandeln visar sig ha bättre öppettider än apoteket.

Bättre öppettider? På vilket sätt Borg?

Nu är det dags...

I torsdags fattade medlemsmötet beslutet att anta förslaget till valprogram. Nu är det äntligen klart och mer tid kan ägnas åt aktivt valarbete och mitt bloggande. Samtidigt har jag påbörjat min nya tjänst på mitt arbete och det har börjat bli en mer hanterbar arbetssituation. Det ger ännu mera tid till denna trevliga fritidssysselsättning!

Men jag har inte varit helt inaktiv under denna tid, endel texter finns där i bakfickan redo att publiceras. Ta er en titt här ibland, nu börjar Solidaritetsbloggens val 2010!


Vad händer?

Just nu är det dåligt med uppdateringar på min blogg. Anledningen till detta är att jag håller på med att skriva valprogramm med mera till Socialdemokraterna i Oxelösund. Det blir mer fart igen inomkort!

Tills dess vill jag bara kommentera vår Justitieminister Beatrice Ask. Människa vad tänker du med? Vilket rättssamhälle vill du skapa? Justitieministern vill hänga ut misstänkta sexköpare genom att skicka brev med grälla färger. Hon ser det som att brottslingar får skämmas på torget!

Detta går så mycket längre än bara till att sexbrottslingar ska skämmas på torget. Det handlar om att vår justitieminister helt tappat respekten för rättssamhället. Straffet ska utdelas i domstol, det är enda sättet att utfärda straff i ett fungerande samhälle. Dessutom ska alla betraktas som oskyldiga till motsatsen bevisats. Utan att göra skilnad på brott eller person. Det är grundläggande saker. Det är vår justitieminister som ska skämmas!!!

Vad ska fortsättningen bli på Asks förslag?
Rosa för misshandel, gröna för ekonomisk brottslighet, blå för trafikbrott, gula för dråp. Varför inte delge misstänkta genom annonser i tidningen? Nä, tänk till snälla justitieminister Ask. Tänk om eller avgå från din post. Vi kan inte ha en justitieminister som sysslar med att uttdela offentliga straff som ska liknas vid ålderdomliga skampålar på torget.

Jag har blivit pappa

Som grädde på moset har jag också fått en rejäl löneförhöjning på runda slängar 10 000kr i månaden! Det är dock oklart om jag har blivit pappa till ett eller flera barn... Oklart är också hur min väg till och från jobbet har kunnat öka med ungefär 1 mil per dag.

Det är Göran Andersson som genom ett inlägg på SN:s hemsida har varit vänlig nog att upplysa mig om ovanstående fakta. Någon rad ovanför blev jag anklagad för att inte ha tillräckligt på fötterna...

För upplysnings skull, Göran hade rätt om en sak...
Jag är särbo. Punkt.
Var det rellevant i ämnet?

För upplysnings skull, hoppas du läser detta Göran:
Jag har inga barn
Jag har precis straxt över 6 mil enkel väg till jobbet.
Min lön är idag 25540kr/månad plus lite övertidsersättning ibland

Något annat du vill veta?

Anders Borg har febertopp

SN skriver idag att Anders Borg inte ser att man kan sänka några skatter utan vill tvärt om höja en rad skatter. Samtidigt berömmer han den tidigare regeringen Persson för dess arbete med att sanera landets ekonomi.

För en gångs skull är vi överens. Det får vara slut med dessa galna skattesänkningar på bekostnad av sjuka, arbetslösa och svaga.

Tyvärr brukar feber botas snabbt med en Alvedon så det är lika bra att fortsätta kämpa för ett regeringsbyte till valet.

En otrygg mörkblå politik

Bo Jender (M) gör i SN den 10 februari ett tappert försök att få till någon form av anklagelser mot Socialdemokraterna i Oxelösund efter min insändare ett par dagar tidigare. Min skrivning hade egentligen ingenting med budgetprocess 2010 att göra utan var en historiskt inriktad förklaring av hur prognoserna ändras och därmed också förutsättningarna i budgetarbetet. Det är vad som egentligen har diskuterats under 2009, vilket de flesta också verkar ha förstått. Bo Jenders uttalanden ställer mig dock mer frågande.

Jag anklagas för att jämföra äpplen och päron. Bo Jender hävdar att man ska se till 2010 och inget annat. Så kan jag i min vildaste fantasi inte se på saken. I min värld planeras ekonomin under den period som prognoser finns, vilket då var till 2011, även om budgeten fastslås för ett år i taget.

Att ta dagen som den kommer och inte använda sig av de möjligheter som finns att planera ekonomin låter som en väldigt otrygg och instabil mörkblå politik. Men det låter samtidigt som att det stämmer väl överens med Oxelösundsalliansens budgetförslag som bygger hela grunden på antagna besparingsmöjligheter istället för att beakta de faktiska omständigheterna.


Hushållsnära tjänster blev pigavdrag

SCB har nu publicerat statistiken över det som Alliansen så fint vill kalla ”hushållsnära tjänster”.  Statistiken är inte på något sätt överraskande men visar tydligt på hur Alliansens fördelningspolitik ser ut. Man uttalade att pigavdraget, förlåt… Man uttalade att ”hushållsnära tjänster” skulle ge vanliga arbetande småbarnsföräldrar mer tid för sina barn när de kan köpa billiga tjänster. Hur blev då resultatet? Vilka gjorde avdrag värda närmare en halv miljard kronor?

Bara 6 promille av den halva av befolkningen som tjänar minst gjorde avdrag. Bland de fem procent av befolkningen som tjänar mest, hade hela 7% pigavdrag.

I rika Danderyd gjorde 6,6% av befolkningen pigavdrag. I Filipstad, Storuman och Åsele hade endast en promille pigavdrag.

För Södermanlands del visar den kommun med förhållandevis högsta inkomsterna, Trosa kommun, avdrag hos 1,66% av befolkningen medans arbetarekommunen Oxelösund visar upp 0,47% på motsvarande siffra.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är knappast den genomsnittliga barnfamiljen som fått mindre att göra i Svenssonhemmet. Sammantaget har pigavdraget fått exakt samma genomslagskraft som den övriga politiken som Alliansen för. Vi talar om en reform som kostar närmare en halv miljard. Denna halva miljard går nästan oavkortat till höginkomsttagare.

Kostnaden för hushållsnära tjänster ligger från 300kr/timme och uppåt. Efter skattereduktion blir det runt 150kr/timme vilket trots alla jobbskatteavdrag innebär att man själv behöver tjäna runt 200kr/timme för att det ska löna sig. Har man inte 35 000kr i månadslön, tjänar man på att ta en dag ledigt utan lön och städa efter sig själv.

Låginkomsttagare har helt enkelt inte råd att betala någon för att städa. Men det är låginkomsttagaren som städar den rikes skit, på egen bekostnad skulle man kunna säga. Den halva miljarden i skattereduktion som skulle kunnat användas till vettigare saker går med få undantag direkt ner i fickorna bland Danderyds miljonärer. 


Hjälpen som försvann

När jag har hört Alliansen tala om den nya hjälpen som alla sjukskrivna ska få när de förs över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen efter utförsäkring, har det handlat om ett program som de friska (men ändå sjuka) ska gå och få hjälp till att komma tilbaka till arbete. Tanken är god, vi Socialdemokrater vill också hjälpa och stötta fast samtidigt som folk får vara sjuka så länge de är sjuka.

Hur blev det då med detta program för "nyfriska"?

Kommunalarbetaren skriver om en kvinna som utförsäkrades vid årsskiftet. Hon har en månad senare precis varit på den andra träffen med handläggaren på Arbetsförmedlingen. Det har alltså gått en hel månad av de tre som programmet ska pågå och kvinnan har träffat arbetsförmedlaren endast två (!!!) gånger. Till detta andra besök hade kvinnan med sig en prydlig sammanställning över arbeten hon kunde tänka sig och sådant hon tror sig kunna klara av. Bra jobbat! (på egen hand)

Tyvärr så hade inte arbetsförmedlaren planerat att tala om framtiden med kvinnan. Det andra mötet var till för att diskutera vad kvinnan tidigare gjort och hur hennes situation är... Återigen, vi talar här om att en tredjedel av programmet har gått.

Kvinnan beskriver att hon känner sig bortslängd.

Jag förstår henne...
Fiasko, finns det någon som kan hitta ett bättre ord för Alliansens i ord så varma omhändertagande om de svagaste i vårt samhälle?

Ungdomar hotade

Vi är inte rädda för att prova nya idéer.

Ovanstående är ett citat från Södermanlands nyheter där en Centerpartist, Axel Wevel, skriver en insändare. Centerpartiet vill ha en flexiblare arbetsrätt, skrotade turordningsregler och menar att en snabb åtgärd för ungdomen skulle göra det svårare att hitta ett jobb.

Det står helt klart genom Centerpartiets önskemål att de är beredda att utsätta våra ungdomar för mycket lidande. Varför ska ungdomar behöva utstå sänkta ingångslöner och osäkra arbetsförhållanden? Ska inte ungdomar ha rätt till skäliga lönevillkor som alla andra? Ska inte ungdomar ha rätt till anställnignsformer som ger dem en växande trygghet och inkomster som ger dem möjlighet att skaffa sig en egen lägenhet och försörja sig på sin egen lön? Hur var det där med att det ska löna sig att arbeta? Genom låga ungdomslöner och otrygga arbetsvillkor skapas en andra klass som inte får en lägenhet och inte heller har råd till det. 

Socialdemokraternas politik med tidiga åtgärder minskar definitivt inte chanserna till arbete. En åtgärd kan mycket väl vara att ge den unge stöd i sitt jobbsökeri, CV osv och behöver inte vara en lekstuga. En åtgärd kan också ge den unge meriter och kunskaper. Dessutom kan det aldrig vara fel att ge utbildning till en ungdom som varit arbetslös i ett år. Det är ett faktum att många av de som är arbetslösa under så lång tid har en förhållandevis låg utbildningsnivå. Att säga att insatser skulle försvåra för ungdomar att hitta jobb är rent vansinne.

Dessutom skulle skrotade turordningsregler innebära att de som inte går för fullt 150% av tiden får sluta först. Det skulle ge arbetsgivaren en fri marknad och göra livet än mer otryggt för den som är sjuk eller kanske tänker sig skaffa barn mm. Vi skulle få en grupp med 55+ personer som får sluta sina arbeten.

Jag menar inte på något sätt att livet är slut vid 55.
Men vem hittar ett nytt jobb lättast?

Lågutbildad Kvinna 55+ med ett par sjukskrivningar i bagaget eller en 22 åring med livet framför sig? Vem skulle du välja att anställa? Vem skulle du säga upp först vid arbetsbrist?

Nättester

Jag gjorde idag ett nättest för att se vem jag är på arbetsplatsen.

Svaret blev faktiskt skrämmande rätt:

Du är en kontorsakademiker
Redan på måndagen börjar du planera för helgen. Du lider av musarm och yogar för att hitta inre lugn. Men vem är du att klaga - det finns dem som har det värre här i världen, därför är du månadsgivare i Unicef. På jobbet gör du så gott du kan. Du håller i ordning på papperen i kopiatorn och vet när alla på kontoret fyller år.

Urusla högavlönade politiker

Dagligen kan man läsa spaltmeter med insändare i vårt lands tidningar om gruppen politiker. Det talas om höga löner för ett mycket enkelt jobb som dessutom utförs extremt dåligt. Detta generellt oavsett partifärg så det verkar röra sig om gruppen "politiker" på bred front.

Om det stämmer att politiker har höga löner för ett väldigt enkelt jobb:
- Borde politiker vara ett drömyrke redan från dagis.
- Borde alla politiker vara otroligt skickliga eftersom konkurrensen gör att bara de absolut bästa får plats.
- Borde varenda människa vilja bli fritidspolitiker och tjäna grova pengar på fritiden.

Nu sägs det att politiker över lag gör ett riktigt skitjobb.
Om det nu är ett sånt enkelt jobb till så bra pengar, varför tar inte du chansen och blir politiker?

Försäkringskassan imponerar!

Ja nu är det väl kanske inte riktigt så att de imponerar på det goda sättet, tvärt om. Om det är försäkringskassans fel kan man väl också diskutera. Men en sak behöver man inte diskutera. Vart har människovärdet tagit vägen?

Expressen skriver idag om Patric Melin, 37, som är gravt cp-skadad och har haft personlig assistent 122 timmar i veckan.
Nu kommer Försäkringskassans dom:
- Han har bara 4,45 timmars grundläggande behov i veckan.
Patric är förtvivlad.
- De tar ifrån mig mitt liv, säger han.

Patrik har tidigare haft 122 timmar med assistent och fått en drastisk sänkning efter att Försäkringskassan varit på besök och "klockat" hans "grundläggande behov". Vad är grundläggande behov? Jo det är 5 (!!!) minuters hjälp med tvätt på ryggen, 30 minuters hjälp att smörja in ryggen och 5 minuters rakning. Det är Patrics grundläggande behov.

Att hans assistent tvingas vänta mellan insatserna tas inte med i beräkningen. Att ge honom hjälp med att få schampo i handen är inte ett grundläggande behov. Det är det itne heller att få hjälp med att behöver hjälp med att kommunicera, läsa brev, skriva brev, prata i telefon och beställa taxi, ta på kläder, städa och laga mat.

Eftersom Försäkringskassan anser att Patric inte behöver mer än 20 timmars hjälp med sina grundläggande behov blir det kommunens ansvar. För kommunen går gränsen vid 4 timmar per vecka med grundläggande behov vilket innebär att de ger honom 68 timmar med assistens när även andra behov räknats in. En fördyring mot de 20 timmar kommunen tidigare betalat när Patric fått mer timmar från Försäkringskassan.

Följden blir ett slag mot Patric.
Följden blir ett slag mot kommunen.
Följden blir vinster för staten som kan sänka lite fler skatter medans kommunerna tvingas dra ner på andra omkostnader.

Något att tänka på nu när du och jag fått ytterligare några kronor i lönekuveret efter nyår.
Tidigare inläggRSS 2.0