Splittrad opposition!

I SN den 30 december 2009 gjordes en artikel med ett utspel av (M) och (MP) där de vill måla upp en bild av hur ärendet hanterats. Rubriken sattes av SN till "Tvist om husbyggare i Oxelösund". Det finns en annan bild av sanningen, en splittrad opposition och märkliga ifrågasättanden som borde ha kunnat skapa ännu större och smaskigare rubriker om SN valt att vända sin skrivning åt det andra hållet.

Stenvikshöjden har varit ute på markanvisningstävling. Som grund för den gjordes en mycket grundlig genomgång av området och närområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gjorde underlaget till tävlingen. Nämnden bestämde alltså vad och hur området skulle gestaltas, med de krav och möjligheter som finns.

Det enda företag, av de som lämnat in förslag, som tillgodosett i princip allt som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävde i underlaget för Stenvikshöjden, var det lilla företaget från Nyköping.

Företaget har självklart kontrollerats. De är dubbelAA - ratade. Företaget har inga anmärkningar hos kreditföretaget UC. De har gjort tre tidigare byggnationer utan anmärkningar.

Företaget vill igång så snabbt som möjligt men nästa Kommunstyrelsemöte är egentligen i februari. Oxelösund ska vara en företagsvänlig kommun. För att svara upp till detta lades ett extra KS före jul, för att snabba på processen.

Det enda som händer nu är att företaget ska börja göra en detaljplan, de tar hela kostnaden för detta arbete. Under tiden som företaget tar fram detaljplanen, som ska ut på samråd och utställning, jobbar kommunens tjänstemän fram ett exploateringsavtal, som reglerar köp av mark och när och hur byggnationen ska ske.

Om det skulle visa sig att företaget inte har muskler att bygga så har vi inte förlorat något. Vi har fått en detaljplan och ett annat företag kan naturligtvis bygga området enlligt den framtagna detaljplanen.

Dessutom är det inte hela oppositionen som "rasar"

I Oxelösunds Kommunstyrelse finns det mandat från S,V,MP,M och FP. Det är M + MP som i vanlig ordning har reserverat sig och ifrågasätter.

Någon som undrar vad (FP) tycker?
De har inte reserverat sig så oppositionen är splittrad!

Det skulle vara trevligt att höra varför M + MP anser att storleken har betydelse?
Varför ska inte det lilla lokala företaget få uppdraget när de har lämnat det bästa förslaget och dessutom gör en detaljplan utan kostnad för kommunen? Hur var det där med ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi och en fri marknad?


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (ser bara jag)

Din bloggadress:

Kommentar:

TrackbackRSS 2.0